Strona główna Informacje o nas Dla akcjonariuszy

Informacje o nas

Korzyści ze współpracy

Historia

Grupa CA

Dane rejestrowe

IDD

Dla akcjonariuszy

W liczbach

Partnerzy
Wspieramy
CA Aktywni
Kontakt
Carbo Asecura S.A.
ul. Żorska 10
43-200 Pszczyna

tel.: 032 219 63 12
e-mail: biuro@cabroker.pl

Strefa klienta


Dla akcjonariuszy

O firmie

Pełna nazwa spółki: Carbo Asecura S.A.
Adres spółki: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna
NIP: 646-10-05-990
REGON: 271984704
Kapitał zakładowy: 500 000 PLN - w całości opłacony
Zarejestrowano w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000015735
Przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dematerializacja akcji

Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do dnia 28.02.2021r. wszyscy akcjonariusze powinni złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby umożliwić przekształcenie ich w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u Asystenta Zarządu
  Marzena Słowik, e-mail: marzenas@cabroker.pl
 • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami
  Marzena Słowik e-mail: marzenas@cabroker.pl, tel.: 32 219 63 12,
 • Carbo Asecura S.A. niezwłocznie po wejściu przepisów w życie wezwie akcjonariuszy do przekazania akcji, w oparciu o zamieszczony projekt wezwania.
  Wezwanie do złożenia akcji w spółce – 14.09.2020
  Wezwanie do złożenia akcji w spółce – 14.10.2020
 • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w Spółce

Rejestr akcjonariuszy

Walne zgromadzenia

 • Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał
Google+ Copyright © 2003 - 2020 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl