Strona główna

V Carbo Asecura Bieg
Pszczyński o puchar burmistrza Pszczyny 2016


IV Bieg Uliczny o Puchar
Carbo Asecura 2015


III Bieg Uliczny o Puchar
Carbo Asecura 2014

Aktualności

Zgłoszenia

Bieg Dzieci i Młodzieży

Trasa Biegu

Regulamin

Wyniki

Galeria
II Bieg Uliczny o Puchar
Carbo Asecura 2013


Bieg Uliczny o Puchar
Carbo Asecura 2012


CA Aktywni
Kontakt
Carbo Asecura S.A.
ul. Żorska 10
43-200 Pszczyna

tel.: 032 219 63 12
e-mail: [email protected]

Strefa klienta


Regulamin

REGULAMIN
III BIEG PSZCZYŃSKI O PUCHAR CARBO ASECURA

Regulamin do pobrania

Organizator : Urząd Miejski w Pszczynie, MORiS w Pszczynie, Carbo Asecura SA
Współorganizacja: Powiatowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, OSP w Pszczynie, Straż Miejska w Pszczynie, Wolontariusze III LO w Pszczynie
Termin i miejsce: 15.06.2014, godz. 12:00, start i meta przy zamku w Pszczynie
Program zawodów: Bieg główny na dystansie 10 km,
Bieg dzieci i młodzieży szkolnej – odrębny regulamin
Program minutowy: 10:00 – otwarcie zawodów
10:10 – 11.40 biegi w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych (bieg przedszkolaków z rodzicami oraz dzieci szkół podstawowych w kategoriach: klas I-II, II-VI oraz V-VI i młodzieży szkół gimnazjalnych w kategoriach klas: I-III) – Park w Pszczynie pętla 300, 500 i 1000metrów
12:00 – bieg główny – 10 km
Ok. 13:30 – dekoracje biegu
Trasa: Dystans 10 km – bez atestu, 1 pętla – 90% asfalt, 10% utwardzona droga gruntowa. Pomiar czasu elektroniczny. Trasa oznaczona co 1 km pionowymi znakami. Trasę zabezpiecza Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.
Przebieg trasy: Park w Pszczynie (start przy Zamku) – aleja Park Zamkowy – przecięcie ul. Żorskiej (935) na wysokości Pokazowej Zagrody Żubrów – aleja parkowa do skrzyżowania ulic: Sznelowiec, Cieszyńska (939), Zdrojowa – Zdrojowa – Grzebowiec – Curie Skłodowskiej – Srebrna – Piękna – Księżycowa – Curie Skłodowskiej – Dobrawy – deptak i zejście podziemne pod DW933 (ul. Bielska) – Bednorza - Jagiełły – Korfantego – Bogedaina – Zamenhofa – 3 Maja – Parkowa – Narcyzów – przecięcie ul. Katowickiej – aleja Park Zamkowy (meta przy Zamku).
Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 15.06.2014r. 16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy i na stronie organizatora www.moris.pszczyna.pl
Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na stronie www.sts-timing.pl oraz www.maratonypolskie.pl i w biurze zawodów w dniu startu – plac przy Zamku w Pszczynie – godz. 830 – 1100 – weryfikacja zawodów, wydawanie numerów startowych. Kontakt z organizatorem – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210-43-57, 032 210-38-77, 664 748 103, email: [email protected]
Opłata startowa: Opłata startowa w kwocie 35 zł /brutto/ za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do dnia 05.06.2014r. (liczy się data zaksięgowania wpłaty) W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszystkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem [email protected] Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.

Opłata startowa w biurze z
Google+ Copyright © 2003 - 2021 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl