Strona główna Reklamacje

Kontakt
Carbo Asecura S.A.
ul. Żorska 10
43-200 Pszczyna

tel.: 032 219 63 12
e-mail: biuro@cabroker.pl

Strefa klienta


Reklamacje

Ma Pan/Pani prawo do złożenia reklamacji na usługi brokerskie świadczone przez „Carbo Asecura” S.A.

Reklamacje można składać:

  • osobiście w biurze „Carbo Asecura” S.A.: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna
    (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00),
  • listownie - na adres „Carbo Asecura” S.A.: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna,
  • telefonicznie - na numer: (32) 219 63 12,
  • pocztą elektroniczną – na adres: reklamacje@cabroker.pl

„Carbo Asecura” S.A. udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej albo - jeżeli złoży Pan/Pani taki wniosek - zostanie wysłana na trwałym nośniku na wskazany adres poczty elektronicznej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, odpowiedź może zostać złożona w terminie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku „Carbo Asecura” S.A. poinformuje Pana/Panią o przyczynie opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, przysługuje Panu/Pani prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (dot. osób fizycznych) lub w każdym przypadku wystąpienia z powództwem przeciwko „Carbo Asecura” S.A. do Sądu Rejonowego w Tychach.


Google+ Copyright © 2003 - 2019 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl