Strona główna Oferta Programy dedykowane

Zakres usług

Dla instytucji publicznych

Programy dedykowane
Kontakt
Carbo Asecura S.A.
ul. Żorska 10
43-200 Pszczyna

tel.: 032 219 63 12
e-mail: [email protected]

Strefa klienta


Programy dedykowane - szczegóły na stronie naszego klienta www.smsu.com.pl


Kompleksowy program opieki zdrowotnej
informacja szczegółowa na stronie naszego klienta:
www.smsu.com.pl

Opieka Zdrowotna jest kompleksowym programem opieki zdrowotnej stwarzającym możliwość elastycznego dopasowania do potrzeb członków. Partnerem programu jest TU Allianz Życie Polska S.A. Nielimitowany dostęp do ambulatoryjnych usług medycznych w sieci kilkuset prywatnych placówek (NZOZ) na terenie całego kraju. Możliwość wyboru pakietu indywidualnego.OC funkcjonariuszy publicznych
informacja szczegółowa na stronie naszego klienta:
www.smsu.com.pl

Zgodnie z Ustawą uchwaloną w dniu 20 stycznia 2011 roku „o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa”, z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 17 maja 2011 roku funkcjonariusze publiczni będą ponosić odpowiedzialność majątkową do dwunastokrotności przysługującego im miesięcznego wynagrodzenia wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa.OC dozoru górniczego
informacja szczegółowa na stronie naszego klienta:
www.smsu.com.pl

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób zaliczonych do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu, za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych oraz pokrycie mandatów, kar i strat powstałych w wyniku zawieszenia w czynnościach.OC nauczycieli
informacja szczegółowa na stronie naszego klienta:
www.smsu.com.pl

W przygotowaniu...Google+ Copyright © 2003 - 2022 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl