Strona główna Oferta Dla instytucji publicznych

Zakres usług

Dla instytucji publicznych

Programy dedykowane
Kontakt
Carbo Asecura S.A.
ul. Żorska 10
43-200 Pszczyna

tel.: 032 219 63 12
e-mail: [email protected]

Strefa klienta


Dla instytucji publicznych

Ubezpieczenie jednostek samorządowych wymaga wszechstronnej wiedzy, znajomości zasad stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak również starannego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Wykfalifikowani brokerzy Carbo Asecura S.A. z powodzeniem uczestniczą w realizacji umów ubezpieczenia jednostek samorządowych tj. starostwa, urzędy miast i gmin oraz podległe im jednostki organizacyjne, zakłady komunalne, sądy i inne. Jako biegły w dziedzinie ubezpieczeń czynnie uczestniczymy w pracach związanych z procedurą przygotowania postępowania o zamówienie publiczne w zakresie ubezpieczeń m.in.:

  • dobór odpowiedniego programu ubezpieczenia i opis przedmiotu zamówienia,
  • dobór kryteriów oceny ofert, pomoc w udzielaniu wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ,
  • nadzór nad realizacją umowy ubezpieczenia wybranej w drodze postępowania,
  • nadzór nad likwidacją szkód.

Dla naszych klientów opracowujemy kompleksowe programy w zakresie:

  • ubezpieczenia mienia,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • grupowych ubezpieczeń na życie pracowników,
  • grupowych ubezpieczeń zdrowotnych,
  • wiele innych w zależności od specyfiki Klienta,
Google+ Copyright © 2003 - 2022 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl