Etapy pracy / proces obsługi

Etap I

Zakup/modyfikacja ubezpieczenia

  1. Audyt ubezpieczeniowy (analiza składników majątku, struktury zatrudnienia, aktualnie posiadanych umów ubezpieczeniowych).
  2. Opracowanie programu ubezpieczeniowego na podstawie wyników audytu.
  3. Wystosowanie zapytań brokerskich do ubezpieczycieli
  4. Analiza i porównanie zebranych ofert.
  5. Przedstawienie ofert wraz z rekomendacją.
  6. Wyboru optymalnej oferty.

Etap II

Administracja ubezpieczenia/programu ubezpieczeniowego

  1. nadzór (monitoring) ze strony brokera nad funkcjonowaniem programu ubezpieczeniowego (w tym dokonywanie niezbędnych zmian i aktualizacji (doubezpieczenia, cesje), monitoring płatności składek, kończących się polis.
  2. bieżącą analizę rynku ubezpieczeniowego pod kątem zawartych umów, itp.,
  3. szkolenia dla wybranych przez Państwa pracowników, mające na celu zapoznanie z procedurami likwidacji szkód oraz wymogami stawianymi przez ubezpieczycieli,
  4. czynny udział brokera w likwidacji szkód, opracowanie instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia szkody, począwszy od zgłoszenia szkody w imieniu klienta, pomocy w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu terminów wypłaty odszkodowania, pomocy w ewentualnych odwołaniach.
Kontakt
Carbo Asecura S.A.
ul. Żorska 10
43-200 Pszczyna

tel.: 032 219 63 12
e-mail: [email protected]

Strefa klienta
Google+ Copyright © 2003 - 2021 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl