Strona główna

V Carbo Asecura Bieg
Pszczyński o puchar burmistrza Pszczyny 2016

Aktualności

Zgłoszenia

Bieg Dzieci i Młodzieży

Trasa Biegu

Regulamin

Wyniki

Galeria
Na Facebook'u...
IV Bieg Uliczny o Puchar
Carbo Asecura 2015


III Bieg Uliczny o Puchar
Carbo Asecura 2014


II Bieg Uliczny o Puchar
Carbo Asecura 2013


Bieg Uliczny o Puchar
Carbo Asecura 2012


CA Aktywni
Kontakt
Carbo Asecura S.A.
ul. Żorska 10
43-200 Pszczyna

tel.: 032 219 63 12
e-mail: [email protected]

Strefa klienta


Regulamin

REGULAMIN V CARBO ASECURA BIEG PSZCZYŃSKI O PUCHAR BURMISTRZA

Regulamin do pobrania

Organizator : Urząd Miejski w Pszczynie, MORiS w Pszczynie, Carbo Asecura SA
Współorganizacja: Powiatowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, OSP w Pszczynie, Straż Miejska w Pszczynie,Wolontariusze III LO w Pszczynie
Termin i miejsce: 05.06.2016, godz. 12:00, start Rynek, meta przy Zamku w Pszczynie
Program zawodów: Bieg dzieci i młodzieży szkolnej – odrębny regulamin
Bieg główny na dystansie 10 km
Bieg sztafetowy - odrębny regulamin
Program minutowy: 9:30 – otwarcie zawodów
9:30 – 11.30 biegi w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych (bieg przedszkolaków z rodzicami oraz dzieci szkół podstawowych w kategoriach: klas I-II, III-IV oraz V-VI i młodzieży szkół gimnazjalnych w kategoriach klas: I-III bieg przedszkolaków z rodzicami oraz dzieci szkół podstawowych w kategoriach: klas I-II, III-IV oraz V-VI) – Park w Pszczynie pętla 300, 500 i 1000 metrów.
12:00 – bieg główny – 10 km
Ok. 13:30 – Sztafety przedsiębiorców i organizacji samorządowych - odrębny regulamin.
14:00 dekoracja
Trasa: Dystans 10 km – bez atestu, 1 pętla – 90% asfalt, 10% utwardzona droga gruntowa. Pomiar czasu elektroniczny. Trasa oznaczona co 1 km pionowymi znakami. Trasę zabezpiecza Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. Szczegółowy przebieg trasy udostępniony będzie na stronie internetowej www.biegpszczynski.pl
Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 05.06.2016r. 16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy.
Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.biegpszczynski.pl oraz w biurze zawodów w dniu startu (pod warunkiem wolnych numerów startowych) – plac przy Zamku w Pszczynie – godz.830 – 1100 – weryfikacja zawodów, wydawanie numerów startowych.
Kontakt z organizatorem – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, tel. 032 210-38-77, email: [email protected]
Opłata startowa: Opłata startowa w kwocie 30 zł za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do dnia 31.03.2016 r. W terminie do 25.05.2015 r. opłata startowa wynosi 40 zł - liczy się data zaksięgowania wpłaty. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 14 dni przed datą zawodów. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.

W dniu zawodów tj. 05.06.2016 opłata startowa wynosi 60zł bez względu na wcześniejsze zgłoszenie, pod warunkiem, że nie przekroczono limitu 1200 zgłoszonych zawodników. Jeśli zawodnik uiści opłatę przelewem do 25.05.2016 (liczy się data zaksięgowania wpłaty) otrzyma numer startowy z imieniem oraz koszulkę techniczną. Ustalony został limit 1200 zawodników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1200 osób lista startowa zostaje zamknięte.
Klasyfikacja: Kobiety: kategoria generalna i w kategoriach wiekowych: K 20 ( 16 – 29 lat)
K 30 ( 30 – 39 lat)
K 40 ( 40 – 49 lat)
K 50 ( 50 – 59 lat)
K 60 ( 60- i powyżej)

Mężczyźni: kategoria generalna i w kategoriach wiekowych: M 20 ( 16 – 29 lat)
M 30 ( 30 – 39 lat)
M 40 ( 40 – 49 lat)
M 50 ( 50 – 59 lat)
M 60 ( 60 – i powyżej)

Dodatkowe kategorie: (K i M)
Urzędnicy
Nauczyciele
Klasyfikacja drużynowa firm (w zespole firmowym może brać max. 6 zawodników, liczone będą trzy najlepsze czasy)

Bieg zaliczany jest do Pucharu Carbo Asecura. Szczegóły w odrębnym regulaminie.
Nagrody: Mężczyzn generalna – nagrodzonych zostanie 5 najlepszych zawodników
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł
IV miejsce 200 zł
V miejsce 100 zł

Kobiety generalna – nagrodzonych zostanie 5 najlepszych zawodniczek
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł
IV miejsce 200 zł
V miejsce 100 zł

W kategoriach
I miejsce 200 zł
II miejsce 100 zł
III miejsce 100 zł
Najlepsza, najlepszy zawodnik z Gminy Pszczyna: Puchar
Kategoria urzędników: Puchar
Kategoria nauczyciele: Puchar
Kategoria sztafeta firm: Puchar
Dodatkowa nagroda rzeczowa dla zawodnika na 55 i 555 miejscu.
Organizator zapewnia medale dla wszystkich zawodników którzy ukończyli bieg.
Wyżywienie: Dla wszystkich zawodników posiłek regeneracyjny, woda na mecie i na punkcie między 4 a 6 kilometrem.
Komunikat końcowy: Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronie www.biegpszczynski.pl
Postanowienia Końcowe:
 • Elektroniczny pomiar czasu będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany agrafkami z przodu. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoważne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatorów.
 • Wszelkie kwalifikacje prowadzone będą wg Indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie, uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.
 • Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu na 90 minut.
 • Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w wybranym rozmiarze.
 • Protesty można składać wyłącznie pisemnie do sędziego głównego w ciągu 15 minut od zakończenia biegu po wpłacie kaucji w wysokości 100zł. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników biegu.
 • Szatnie, natryski, depozyt, posiłek po biegu – Hala sportowa przy MORiS Pszczyna, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna. Bezpłatny parking w Pszczynie przy ulicy Żorskiej (przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów).
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy.
 • Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 100 numerów startowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli antydopingowej.
 • Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji.
 • Carbo Asecura S.A. zapewnia ubezpieczenie NNW dla uczestników biegu na czas zawodów.
 • Podczas biegu będzie prowadzona akcja charytatywna na rzecz potrzebującego dziecka z powiatu Pszczyńskiego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie oraz do zmian w regulaminie.

Regulamin do pobrania

Google+ Copyright © 2003 - 2021 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl